Instappers

Steeds meer informatie over het gebruik van openbaar vervoer wordt gedeeld. Om bedrijfseconomische redenen is open data soms nog een stap te ver. De kaart met instappers kan daarom in een afgesloten omgeving worden gezet, alleen toegankelijk voor stakeholders. Door periodiek de gegevens te updaten kan de ontwikkeling worden gevolgd.

Discussie over de lijnvoering en keuzes over het al dan niet strekken van lijnen kunnen beter worden gevoerd met inzicht in de instappers. Het maakt het ook eenvoudiger om alternatieven voor te stellen door bijvoorbeeld haltes van verschillende lijnen te combineren. Het belang van openbaar vervoer in de afweging met andere beleidsterreinen kan met cijfers worden onderbouwd.

Door met alle stakeholders naar dezelfde informatie te kijken ontstaat meer begrip voor elkaars standpunten. Met eenvoudige zoekopdrachten en selecties van lijnen kan snel een objectief inzicht in het busgebruik worden verkregen.

Instappers kan worden gecombineerd met nabijheid en bedieningskwaliteit.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps