Bedieningskwaliteit

Zolang informatie over het gebruik van het openbaar vervoer nog niet als open data beschikbaar is, kan met een heldere kaart van de bedieningskwaliteit een eerste indruk worden verkregen van de mate van openbaar vervoerontsluiting. De kaart geeft met duidelijke symbolen aan waar relatief veel bussen komen en waar minder.

Discussie over lijnvoering en beleidsvorming op het gebied van openbaar vervoer worden beter door een helder inzicht in de bedieningskwaliteit. Het maakt ook de afweging met andere beleidsterreinen zoals verkeersveiligheid makkelijker.

Praten over lijnvoering gaat veel beter als de informatie op kaart staat. Op de kaart zijn ook voorzieningen zichtbaar en kan met de standaard kaartfuncties worden gezocht en op straat gekeken.

Bedieningskwaliteit wordt altijd gecombineerd met nabijheid en soms met instappers.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps