Route monitor

Als er een gedetailleerd beeld nodig is van de reistijd en vertraging op een of meerdere routes, dan biedt de route monitor uitkomst. Afhankelijk van het gewenste detailniveau en de meetperiode kan deze worden gevoed met historische of realtime-data. De aggregatie kan worden ingesteld van grof (uur) naar fijn (minuten), afhankelijk van de onderzoeksvraag

Voor het in beeld brengen van het effect van specifieke maatregelen is route monitor zeer geschikt. Als met realtime-data wordt gemeten kan een tijdelijke situatie (bijvoorbeeld bij werk aan de weg) zelfs direct worden aangepast. Doordat ook met historische data voor het gehele wegennet kan worden gewerkt, is ook het recontrueren van een voor- en nasituatie mogelijk.

Het is mogelijk om historische en realtime-data te combineren. Route monitor kent een eenvoudig prijsmodel zonder hoge instapkosten zodat het ook projectmatig kan worden ingezet.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps