Doorsnede

Een grafische weergave van het verkeer wat een doorsnede passeert. Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Zijn er bepaalde ongewenste routes die veel worden gebruikt? Is er een onderscheid tussen personenverkeer en zakelijk verkeer? Het kaartbeeld wordt opgebouwd van grof naar fijn zodat een goed antwoord op de vraag kan worden gevonden. Het is geen probleem om routes van tientallen kilometers lengte te bekijken.

Bij de beleidsvorming rond nieuwe infrastructuur is informatie over het gebruik van gewenste en ongewenste routes gewenst. Ook kan de informatie worden gebruikt om te monitoren of een bepaalde maatregel effect heeft gehad. Vragen over sluipverkeer naar aanleiding van klachten kunnen beter worden beantwoord.

Met een doorsnede kan tegen lagere kosten een beeld van gebruikte routes worden gekregen dan met een kentekenonderzoek. Ook combinaties van kentekenonderzoek en doorsnedes bij mogelijk. Personenverkeer en zakelijk verkeer kan worden onderscheiden. Doordat met historische data wordt gewerkt kan een situatie achteraf in beeld worden gebracht.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps