MaaS

Mobility as a Service kan niet meer worden weggedacht uit de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Data-uitwisseling tussen aanbieders krijgt daarbij veel aandacht. Data kan ook bij de ontwikkeling van MaaS concepten een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant is dat het gebruik van het openbaar vervoer zelf, maar aan de andere kant kan ook uit verplaatsingspatronen van personenauto’s veel worden afgeleid over de vervoersspanning in een gebied. En dus voor de kansen voor MaaS.

instappers

herkomst

bestemming