Beleidsmonitoring

Hoewel steeds meer beleidsplannen doelen bevatten die SMART worden geformuleerd, blijkt het in de praktijk nog niet voor de hand te liggen om de ontwikkeling van het beleid te monitoren. Door terug in de tijd te kijken kun je de uitgangsituatie ook achteraf in beeld brengen.

Door periodiek, zeker elk jaar, een “foto” te maken van de bereikbaarheidssituatie kan op tijd worden bijgestuurd en kunnen nieuwe knelpunten op tijd worden ontdekt.

doorstroming