Evaluatie 100 km/u

Bij een wijziging van de snelheidslimiet, zoals de wijziging naar 100 km/u overdag, vragen veel mensen zich af of automobilisten hun snelheid aanpassen. In een aantal publicaties die zijn verschenen wordt op basis van de gemiddelde snelheid een beeld geschetst van de ontwikkeling.

Uit ervaring met snelheidsgegevens weten we dat het gemiddelde niet goed laat zien wat de spreiding in de snelheid is. Daarvoor zijn de percentielen op basis van de werkelijke waarnemingen een betere indicator.

snelheid

(maatwerk)