Nieuwe dienstregeling

De opzet van een nieuwe dienstregeling gebeurt niet in alle concessiegebieden op dezelfde manier. Hoe het proces ook verloopt, het is prettig als alle betrokkenen over dezelfde informatie kunnen beschikken. Dat begint al met een goed inzicht in de bestaande lijnvoering en de bedieningskwaliteit. Ook de toegankelijkheid speelt een belangrijke rol, zeker in relatie tot het doelgroepenvervoer. Inzcht in het gebruik van het openbaar vervoer maakt het mogelijk om de focus te leggen op plekken die er toe doen. Het maakt ook eventuele versobering van het openbaar vervoer beter uitlegbaar.

nabijheid en

toegankelijkheid

bedieningskwaliteit

instappers

herkomst

bestemming