Korte autoritten

Steeds meer steden zijn bezig om het fietsgebruik te stimuleren om daarmee de leefbaarheid van de stad te vergroten. In veel steden is de auto ook voor korte verplaatsingen een belangrijk vervoermiddel. Door de verplaatsingspatronen van het autoverkeer in beeld te brengen ontstaat inzicht in de benodigde maatregelen. Denk daarbij aan aanbrengen van goede stallingsvoorzieningen op belangrijke bestemmingen of aan het aanleggen van parkeerterreinen om het autoverkeer op te vangen.

herkomst

bestemming

 

route

monitor