Ongevallen

Voor een helder overzicht van alle geregistreerde ongevallen op basis van BRON in je gemeente, regio of provincie is deze kaart een handig hulpmiddel. Met de eenvoudige zoekfunctie kom je snel op de goede plek uit en kun je met de standaard kaartfuncties even kijken hoe de situatie eruit ziet. Onderscheid hoofd- en bijzaken door het instellen van het minimum aantal (letsel)ongevallen per locatie en bekijk waar aandachtspunten voor doelgroepen zijn. Maak van elke groep locaties op de kaart een heldere, leesbare lijst die je eenvoudig kopieert en plakt in een andere document.

De kaart is een goede basis voor het maken van een verkeersveiligheidsplan en voor het risicogestuurde werken. Daarnaast kan de kaart worden gebruikt om klachten over verkeersonveilige situaties te toetsen. Door de eenvoudige weergave is de kaart ook in de communicatie met burgers te gebruiken.

Openbare informatie over verkeersongevallen is belangrijk omdat iedereen dan hetzelfde beeld heeft. Wij laten in de kaart zoveel mogelijk informatie zien uit de ongevalsregistratie om aandachtsgebieden en trajecten beter te laten opvallen. Door informatie over doelgroepen niet te selecteren, maar te accentueren kan de informatie beter worden beoordeeld.

Ongevallen worden vaak gecombineerd met snelheid (V85) en veiligheidsratio.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps