Snelheid (S85)

Op basis van data die voor alle overheden gratis beschikbaar is maakt NDW een schatting van de V85 op stukken van maximaal 50 meter. Vandaar dat wij die de S85 noemen. Deze schattingen geven een prima beeld van de gereden snelheid op de drukkere wegen (50 km/u en hoger). Er zijn een aantal situaties waarin het algoritme van NDW niet goed werkt, maar voor veel situaties is het een prima databron. De data wordt over een heel jaar gemeten. In de toekomst komt er meer gedetailleerde informatie beschikbaar. 

Omdat snelheid een belangrijke Safetey Perfomance Indicator (SPI) is, vormt informatie over snelheid een belangrijk onderdeel van het risico-gestuurde werken. Op de drukkere wegen, zoals de ontsluitingswegen van de wijk, kan de informatie gebruikt worden bij wijkgericht werken en een eerste beoordeling van klachten over te hard rijden. Op die manier kan de inzet van vaste meetpunten worden beperkt tot waar het echt nodig is. 

Het meten over korte afstanden van maximaal 50 meter betekent dat de metingen op wegvakken niet worden beïnvloed door de vertraging op kruispunten. De gedetailleerde informatie laat bovendien het snelheidsverloop goed zien. Omdat de data voor overheden gratis beschikbaar is zijn de kosten lager.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps