Veiligheidsratio

De veiligheidsratio berekent per snelheidsregiem wat de kans is op een letselongeval en laat ook zien waar de meeste letselongevallen gebeuren. We maken gebruik van een schatting van de intensiteit op alle wegen op basis van floating car data (uit navigatiesystemen en smartphones). De wijken in de gemeente kunnen worden vergeleken met de regio, provincie of heel Nederland en deze informatie kan ook worden geëxporteerd. Daarnaast laat de kaart zien waar de ongevallen zijn gebeurd.

De veiligheidsratio is een goed vertrekpunt voor het risico-gestuurde werken dat met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is ingezet. De kaart is niet alleen een basis voor de integrale risico-analyse, maar ook voor het uitvoeringsprogramma.

Met de kaart kan snel worden gezien waar het meeste winst te behalen is. De balans tussen ongevallen en hoeveelheid verkeer maakt duidelijk waar het risico het grootst is. Doordat kan worden vergeleken met andere gemeenten of provincies kunnen best practices worden uitgewisseld.

De veiligheidsratio wordt altijd gecombineerd met ongevallen en vaak ook met snelheid (V85).

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps