Strategisch plan verkeersveiligheid

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 heeft de risico gestuurde aanpak een belangrijke plek gekregen. Dit vanuit de gedachte dat wanneer je de risico’s kent en kunt verminderen, je ongelukken kunt voorkomen.

Natuurlijk blijft er daarnaast aandacht nodig voor de aanpak achteraf, bijvoorbeeld op locaties waar nog steeds veel ongelukken voorkomen. Om risicogestuurd te kunnen werken heb je inzicht nodig in die risico’s en de daarvan afgeleide Safety Perfomance Indicatoren (SPI’s). De bekendste SPI op dit moment is snelheid. In de komende jaren zullen er meer SPI’s worden toegevoegd.

veiligheids-

ratio

 

ongevallen

 

snelheid (V85)

snelheid (S85)