Snelheid (V85)

Deze kaart laat de gereden snelheid zien op stukken van maximaal 50 meter lang. De informatie is beschikbaar op het gehele wegennet. Niet alleen op de drukke wegen, maar tot in de haarvaten van de verblijfsgebieden. Naast de V85 is de gemiddelde snelheid beschikbaar per maand, per dag van de maand en per uurblok. 

Omdat snelheid een belangrijke Safetey Perfomance Indicator (SPI) is, vormt informatie over snelheid een belangrijk onderdeel van het risico-gestuurde werken. Daarnaast kan de informatie goed worden gebruikt bij wijkgericht werken en een eerste beoordeling van klachten over te hard rijden. Op die manier kan de inzet van vaste meetpunten worden beperkt tot waar het echt nodig is. 

De snelheid wordt per maand wordt gemeten waardoor er ook op rustige wegen een betrouwbaar beeld te geven is. Het meten over korte afstanden van maximaal 50 meter betekent dat de metingen op wegvakken niet worden beïnvloed door de vertraging op kruispunten. De gedetailleerde informatie laat bovendien het snelheidsverloop goed zien. 

Snelheid (V85) wordt vaak gecombineerd met ongevallen of veiligheidsratio.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps