MOVIMAPS

Er is veel data beschikbaar over mobiliteit. Maar welke data is geschikt voor welk doel? Met onze verkeerskundige achtergrond kunnen wij u daarover adviseren.

Onze producten zijn deze twaalf inzichtelijke kaarten: MAPS. Te gebruiken bij beleidsbeslissingen, presentaties, en als aantrekkelijk alternatief voor veldwerk of een enquête.

Strategisch plan VKV

Snelheidsgedrag in de wijk

Coronacrisis

sluipverkeer

MaaS

Nieuwe dienstregeling

Korte autoritten

Evaluatie 100km/u

Beleidsmonitoring

ongevallen

 

veiligheids-

ratio

 

snelheid (V85)

snelheid (S85)

snelheid

(maatwerk)

doorstroming

doorsnede

route

monitor

 

herkomst

bestemming

 

instappers

bedieningskwaliteit

nabijheid en

toegankelijkheid

Chrit Sliepen

c.m.sliepen@hastig.nl

+31 (0)6 27 082 506

Richard van de Werken

r.vdwerken@hastig.nl

+31 (0)6 50 646 357