Snelheid (maatwerk)

Voor sommige onderzoeksvragen is een standaard weergave van de snelheid niet voldoende, bijvoorbeeld bij het evalueren van maatregelen of het analyseren van specifieke groepen ongevallen. Voor die situaties kunnen we de gemiddelde snelheid en alle percentielen aanleveren of elke gewenste aggregatie. Doordat ook het aantal waarnemingen bekend is, kan de betrouwbaarheid eenvoudig worden bepaald. 

Maatregelen gericht op het verminderen van de snelheid kunnen eenvoudig worden geëvalueerd. Ook het effect van de aanpassing van het snelheidsregiem kan in beeld worden gebracht. Verder kan de informatie van dienst zijn om het snelheidsgedrag ten tijde van een ongeval beter in beeld te krijgen.

Voor dit maatwerk is geen grote investering vooraf nodig. Het opvragen van de data is volledig schaalbaar: van een enkele ongevalslocatie tot aan een (deel van) het wegennet. Ook wanneer er geen nulmeting is gehouden kan deze vrijwel altijd op basis van historische data worden gereconstrueerd.

Make een afspraak voor een videocall

Toestemming

privacy policy Movimaps